Curs Instalator instalatii tehnico-sanitare gaze , incalziri

Curs instalator Bucuresti , cuprinde Instalatorul de apa gaze si canal , suplimentar invatati curs de instalator incalziri

Domeniu: Constructii

Cod NC 7136.2.2
Tipul program: Calificare

-Pentru a vedea data desch/ numarul de locuri disponibile la grupa dorita click aici

Acte necesare la inscriere:

– Carte Identitate – COPIE XEROX (in termenul de valabilitate)

– Certificat de Nastere – COPIE XEROX

– Certificat de casatorie – COPIE XEROX (daca este cazul )

– Ultimul act de studii –  COPIE XEROX (minim 8/10 clase – invatamant general obligatoriu)

– Adeverinta  medicala ” Apt pentru meseria de  instalator“.

Durata curs:

Ore teorie: 240 ore

Ore practica: 480 ore

Total ore: 720 ore (aprox 5 luni)

CURS INSTALATOR TEHNICO – SANITAR SI GAZE

Curs instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze , canalizari incalziri

Curs instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze , inclus instalatii de incalziri

-Pentru a vedea ce studiati dati un click aici

-Aveti un intreg forum de specialitate cel mai puternic forum de instalatii tehnico sanitare gaze incalziri click aici

COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE IN URMA CURSULUI:

1. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ;
2. COMPETENŢĂ MATEMATICĂ ŞI COMPETENŢE DE BAZĂ ÎN ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE;
3. A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI;
4. COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE;
5. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ;
6. APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SSM ŞI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ;
7. ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU;
8. ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE;
9. APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI;
10. MONTAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE CANALIZARE;
11. MONTAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE APĂ ŞI CONSUM MENAJER;
12. MONTAREA OBIECTELOR SANITARE, A ACCESORIILOR ŞI A UTILAJELOR FOLOSITE ÎN INSTALAŢIILE SANITARE;
13. MONTAREA ÎNSTALAŢIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR;
14. MONTAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE GAZE NATURALE;
15. MONTAREA APARATELOR DE UTILIZARE A GAZELOR;
16. ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE GAZE NATURALE ŞI A CELOR SANITARE;

Pentru inscriere,rezervare loc in grupa,depuneri acte

Telefon 0765.224.984 Iuliana Cireasa
Datele firmei:
SC MIPP PROFESIONAL EDUCATION SRL

Cod Unic de Inregistrare: 29479565
Nr. de Ordine in Registrul Comertului: J40/15206/21.12.2011

Cont: RO31INGB0000999902807824 – IngBank Sucursala Tineretului

Cont: RO19TREZ7045069XXX013252 – TREZORERIA STATULUI SECTOR 4