Zidar, pietrar, tencuitor

 
Zidar, pietrar, tencuitor

Prelucrarea datelor cu caracter personal POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL click aici

Domeniu: Constructii

Cod COR: 7122.2.1

Tipul program: Calificare

Acte necesare la inscriere:

– Carte Identitate – COPIE XEROX (in termenul de valabilitate)

– Certificat de Nastere – COPIE XEROX

– Certificat de casatorie – COPIE XEROX (daca este cazul – numai pentru doamnele/domnii care si-au schimbat numele in urma casatoriei)

– Ultimul act de studii –  COPIE XEROX (minim 8/10 clase – invatamant genera; obligatoriu)

– Adeverinta  medicala ” Apt pentru meseria de  …………. „.

Competente dobandite:
Zidar, pietrar, tencuitor
1. Comunicarea la locul de muncă
2. Lucrul în echipă
3. Efectuarea unor calcule matematice simple
4. Dezvoltarea profesională proprie
5. Planificarea activităţii zilnice
6. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
7. Organizarea locului de muncă
8. Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru
9. Asigurarea calităţii lucrărilor executate
10. Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
11. Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
12. Executarea zidăriilor simple
13. Executarea zidăriilor din piatră naturală
14. Executarea zidăriilor de complexitate medie
15. Executarea zidăriilor de mare complexitate
16. Executarea tencuielilor simple
17. Executarea tencuielilor decorative
18. Executarea tencuielilor de mare complexitate
19. Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Descriere curs:
Zidar, pietrar, tencuitor

Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, ne
portanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din
zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate
din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din
amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de
monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale şi îmbinarea lor
după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi
corectează defectele de execuţie.
Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule,
unelte, dispozitive şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele
pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.

Durata curs:

Ore teorie: 240 ore

Ore practica: 480 ore

Total ore: 720 ore (aprox. 4 luni)

 

Cost: 700 Ron

 

Modalitate de plata: Se poate achita si în rate !

HARTA SITE

-HOME

-DESPRE NOI

-CALENDAR CURSURI Data incepere cursuri , locuri libere , cost curs Data sustinere examene

-CURS ELECTRICIAN EXPLOATARE MEDIE SI JOASA TENSIUNE , CEL MAI UNIVERSAL ELECTRICIAN ,INCLUDE MANUALUL ELECTRICIANULUI

-CURS FRIGOTEHNIST CEL MAI COMPLEX CURS DIN ROMANIA , INCLUDE MANUALUL FRIGOTEHNISTULUI

– CURS INSTALATOR SISTEME FOTOVOLTAICE OFF GRID SI ON GRID

-CURS INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE GAZE CANALIZARE SI INCALZIRI

Masinist Utilaje Cale si Terasamente

– Curs Zidar, pietrar, tencuitor

– Curs Lucrator in comert

– Curs Barman

– Curs Lucrator in agricultura si gospodarie ecologica

 

Pentru inscriere,rezervare loc in grupa,depuneri acte

Telefon 0765.224.984 Iuliana Cireasa

Datele firmei:

SC MIPP PROFESIONAL EDUCATION SRL
Sediu Social: Str. Diditel, nr. 3, sector 4, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Linariei, nr. 83, sector 4, Bucuresti

Cod Unic de Inregistrare: 29479565
Nr. de Ordine in Registrul Comertului: J40/15206/21.12.2011

Cont: RO31INGB0000999902807824 – IngBank Sucursala Tineretului

Cont: RO19TREZ7045069XXX013252 – TREZORERIA STATULUI SECTOR 4